جمعه, 4 خرداد 1397
    /  4
بازدید كارگروه استانی ارزیابی زیست محیطی طرح ها از مكان جدید دفع پسماند
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ 

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر پس از مصوبات کارگروه استانی مدیریت پسماند در خصوص تجمیع محل های دفع پسماند های تولیدی در دو نقطه شمال و جنوب استان مطالعات طرح جامع پسماند و مکان یابی محل دفع پسماند های عادی ناحیه جنوبی استان از اواسط سال 95 آغاز شد.

در روند پیشرفت فیزیکی این مطالعات پیشنهادات مشاور جهت دفع پسماندها به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارائه شد تا در کار گروه استانی ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه ها مطرح گردد.پس از برگزاری جلسات متعدد و بحث و تبادل نظر در این خصوص روز یکشنبه 96/10/17 به منظور بازدید اعضاء کارگروه از مکان پیشنهادی بازدید مشترکی با حضور کلیه ادارات و نهادها مرتبط ترتیب داده شد تا کلیه اعضای کار گروه از نزدیک شرایط جغرافیایی و جاده های دسترسی به مکان مکان مورد نظر را روئیت نمایند در این بازدید مقرر شد هر یک از ادارات پس از برسی های فنی و کارشناسی نظر نهایی و قطعی خود را در مورد موضوع فوق به فوریت اعلام نموده و همکاری لازم را جهت تکمیل مطالعات بعمل آورندبازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0