• EN
كارگاه آموزش شهروندی" آشتی با محیط زیست"
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ 

چهارمین کارگاه از سری کارگاه های آموزش شهروندی به همت شهرداری ملایر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میدان باغ گل برگزار گردید. در این کارگاه که با موضوع آشتی با محیط زیست و برای مخاطب 8 تا 11 ساله برگزار شد، شناخت محیط زیست، تخریب محیط زیست توسط انسان و راه های محافظت از آن آموزش داده شد. هم چنین آموزش های مرتبط با کاهش تولید زباله ارائه شد. این کارگاه با مشارکت فعال شرکت کنندکان در بحث ها و نیز نمایش فیلم و عکس برگزار شد. به گفته مسئول اداره فرهنگی، این سلسه کارگاه ها در موضوعات مختلف زیست شهری در نقاط مختلف شهر برگزار می گردد و امیدواریم که از این طریق بتوانیم گام کوچکی در مسیر توسعه ی آگاهی افراد و حساس نمودن آن ها به موضوعات شهری و زیست محیطی برداریم.

گفتنی است که این کارگاه محیط زیستی، هفته گذشته نیز در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان خیابان امیر کبیر برگزار شد.بازگشت                   

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0