• EN
جلسه طرح استقبال از مهر برگزار شد
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ 

جلسه مشترک بین مسئولین واحدها ومعاونت خدمات شهری با موضوع استقبال از مهر   در دفتر معاونت خدمات شهری برگزار  شد.  

در ابتدا معاونت خدمات شهری در رابطه با موضوع نخاله های ساختمانی  با توجه به تعقیراتی که معمولآ در شهریور ماه انجام می شود  خواستار جمع آوری نخا له های سطح شهر به صورت جدی شد و اعلام نمود  در صور تی که نخاله ها بیشتر از یک متر مربع باشد از طریق کارشناس شهر داری بر آورد هزینه  و جمع آوری شود وهزینه آن از مالک اخذ گردد ودر صورت که نخاله ها کمتر از یک متر مکعب بود توسط واحد خدمات شهری جمع آوری گردد.

داوری اضافه نمود  با توجه به نزدیک شدن به ماه  مهر تولید زباله های شهری بیشتر می شود که باید واحد  تنظیف جدیت بیشتری در این مورد در رابطه با جمع آوری آنها اقدام نماید وهمچنین ضمن بحث و تبادل نظر با مسئولین حاظر در جلسه خواستار انجام موارد زیر شدند.

1- نظا رت بیشتر پیمانکار تنظیف به محل دفن زباله نکیل آباد وخاکریزی ودفن زباله های تخلیه شده و دقت بیشتر برکارکرد بلدوزرمستقردرمحل نکیل آباد.

   2-  شستشوی مرتب  باکسهای زباله  و زیر آنها و انجام بهتر وقویتر آهک پاشی به طور مداوم ومرتب.

3- شستشوی انهار توسط واحد تنظیف وهمچنین آموزش جمع آوری زباله در کنار خیابان نه انتقال آنها به جوی آب که با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز  وخزان درختان موجب مسدود شدن انهار شود. وهمچنین نظافت انهار توسط امور شهر و تنظیف تا قبل از ماه مهر

4- آمادگی کامل واحدهای خدماتی از 20 شهریور جهت استقبال از اجرای طرح مهر

5- جلو گیری از نصب داربستهای غیر مجاز جهت تشکیل ایستگاهای صلواتی که بعضآ باعث سوء استفاده افراد سود جو در رابطه با ساخت وساز غیر مجاز می شود با توجه به مصوبه شورای امر به معروف ونهی از منکر  .

6- جمع آوری سد معبر مغازهای که در معابر عمومی واصلی ایجاد سد معبر می نمایند.

7-شناسایی و تعمیرو بازسازی ورفع خطراز سیمهای برق وتابلوهای خطر ساز در بوستانها  که ایجاد برق گرفتگی  می کنند توسط واحد برق و فضای سبز.

8- نظافت بوستانها و رفع خطر از وسایل بازی شهر بازی پارک سیفیه مربوط به آقای کریمی  .

9- پاکسازی فنسها و دیوارهایی موقتی و اخطار به مالکین ساختمانهای نیمه کاره که کار ساخت و ساز را رها کردند

10 عدم رنگ آمیزی معابر وجداول قبل از شستشو ورعایت موارد ایمنی ودریافت مجوز ازپلیس راهور مخصوصآمسیرهای ترافیکی

11- رنگ آمیزی ونقاشی دیوارهای سطح شهر از طریق سازمان فضای سبز به طور جد پیگیری و اعلام گزارش به معاونت خدمات شهری

12- زمینهای خاکی  که نخاله دارند شناسایی وبه نوبت از طرف امور شهر پاکسازی شوند

13- مقرر شد نمک بابت یخبندان زمستان از طریق کار پرداز خریداری ودپو شود وهمچنین 1000کیسه شن (ماسه ونمک) توسط امور شهر وتنظیف آماده شود.

18- واحد موتوری نسبت به تعمیر تیغه برف روب ویا گریدل برای زمان بحران  برف پیش بینی شود ودر صورت نیاز خریداری یا اجارهاقدام نماید

19- سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهریو اداره زیبا سازی آبنما ها را راه اندازی و نور پردازی نماید و واحد برق روشنایی معابر و بوستانها را تا حد امکان بر طرف نمایند.

20- با توجه به اخطار اداره برق در خصوص استفادای برق دکه های واقع در بوستانها واحد برق ضمن هماهنگی با سد معبر اقدامات لازم را انجام دهد

21- در ایام محرم علی الخصوص روزهای تاسوعا وعاشورا واحد پیگیری نسبت به ساخت وساز افراد سود جو هوشیارتر وبه طور منظم گشت زنی انجام شودبازگشت                   

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0