.

جزئیات خبر

بازدید اعضای ستاد بازآفرینی پایدارشهری از بازار و عمارت منصوری ملایر

mrt
384
1397/11/09
بازدید اعضای ستاد بازآفرینی پایدارشهری از بازار و عمارت منصوری ملایر

معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان ملایر و اعضای ستاد توا نمندسازی و بازآفرینی پایدار شهری روز پنجشنبه 4 بهمن ماه از مجموعه بازار تاریخی وعمارت منصوری ملایر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی  شهرداری ملایر، برای رسیدن به اهداف طرح بازآفرینی شهری،  بازدید از اماکن تاریخی ملایر لازم است که در دستور کار جلسات این ستاد قراردارد و به همین منظور ، معاون استاندارو فرماندار ویژه شهرستان ، معاون امورعمرانی فرمانداری ، معاونت امور زیر بنایی و شهرسازی شهرداری ، ریاست اداره راه و شهرسازی  وتعدادی از کارشناسان عضو ستاد باز آفرینی شهرستان از مجموعه بازار ملایر و خانه تاریخی منصوری بازدید بعمل آورند.

فتحی معاون استاندار وفرماندار ویژه ملایر در طی این بازدید گفت: مرمت مجموعه بازار و خانه منصوری ملایر در قالب پروژه های باز آفرینی فرصتی مغتنم برای شهرستان است ودرادامه دستورات لازم را در این خصوص به مسؤولین ذیربط ابلاغ نمود.

درادامه این بازدید فرجی معاون امورزیر بنایی و شهرسازی شهرداری ملایر ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در طرح توانمند سازی و بازآفرینی شهری توسط مجموعه شهرداری ، مشکلات پیش روی این طرح را در شهرستان ذکر کرد و درپایان تصمیماتی در جهت رفع موانع اجرای طرح توانمند سازی در شهرستان توسط اعضاء اتخاذ گردید.