قوانین شهرداری و فایل های راهنما

جهت دانلود عوارض محلی سال 1403 می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید

دانلود فایل راهنمای عوارض محلی

جهت دانلود فایل بهای عوارض 1403 می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید

دانلود فایل راهنمای بهای عوارض

جهت دانلود بهای خدمات سال 1403 می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید

دانلود فایل راهنمای بهای خدمات

p>جهت دانلود فایل تخفیفات می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید

دانلود فایل راهنمای تخفیف ها

جهت آگاهی از قوانین و مقررات شهرداری ها می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید

دانلود قوانین شهرداری ها

جهت آگاهی شرایط و مقررات طرح تفصیلی می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید

دانلود فایل راهنمای طرح تفصیلی

جهت آگاهی و چگونگی صدور پروانه ساختمانی فایل زیر را دانلود نمایید

دانلود فایل راهنمای صدور پروانه ساختمانی

جهت دریافت فایل کامل نقشه تفصیلی فایل زیر را دانلود نمایید

دانلود فایل کامل نقشه تفصیلی

جهت دریافت فایل دستور العمل معاینه فنی فایل زیر را دانلود فرمایید

دانلود مستندات معاینه فنی


جهت آگاهی از نحوه فعال سازی و استفاده از رفاه کارت می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید

دانلود فایل راهنمای رفاه کارت


برگشت به صفحه اصلی


برنامه نویسی و توسعه وب شهرداری ملایر