.
شهردار ملایر "مجید فرجی"

شهردار ملایر "مجید فرجی"

همه با هم برای شهری آرام و آباد

پرداخت اینترنتی
عوارض خودرو
خدمات شهروندی
ملاقات مردمی
باشگاه کارکنان
137 (رسیدگی به شکایات)

پروژه های دردست اقدام

تابلو اعلانات

پیام شهروندی

عکس روز

خزان در باغ تاریخی سیفیه

زهرا جان
شهر ملایر
مجموعه جهان کوچک (مینی ورد)
در وصف عباس بن علی ع "آسمان علقمه"