.
شهردار ملایر "مجید فرجی"

شهردار ملایر "مجید فرجی"

همه با هم برای شهری آرام و آباد

پرداخت اینترنتی
سامانه سمیع (پرداخت عوارض خودرو)
سامانه شهروند سپاری
ملاقات مردمی
باشگاه کارکنان
137 (رسیدگی به شکایات)

پروژه های دردست اقدام

تابلو اعلانات

پیام شهروندی

عکس روز

باغ تاریخی سیفیه بهار 1400

زهرا جان
شهر ملایر
مجموعه جهان کوچک (مینی ورد)
در وصف عباس بن علی ع "آسمان علقمه"