.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

رئیس سازمان: محمود رضا ملکی

 • مدیریت تهیه واجرای طرح ایمنی شهر در برابر حریق با بهره گیری از تکنولوژی های بروز و کارآمد و دستیابی به استانداردهای ذیربط در شهر در چارچوب برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری.
 • برنامه ریزی و اقدام برای پیشگیری، مقابله وکنترل آتش سوزی، امداد و نجات و کاهش اثرات ناشی از آن.
 • نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ساختمان‌ها و مستحدثات در برابر حریق در کلیه مراحل ساخت و بهره برداری و ارسال گزارش های کارگاه‌های نا ایمن به ادارات کار و تجهیزات تاسیسات و اماکن نا ایمن تحت مالکیت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری به دستگاه‌های یاد شده و انجام اقدامات لازم برای ایمن سازی آن‌ها.
 • مدیریت تهیه و اجرای برنامه های آموزشی برای شهروندان در امور مرتبط با وظایف و ماموریت‌های سازمان.
 • مدیریت ایجاد سامانه اطلاعات، مستندسازی، پایش و ارزیابی حوادث و حریق، توان عملیاتی، خطرپذیری شهر در برابر حریق و حوداث.
 • پایش مستمر میزان امادگی کارکنان سازمان و کمک به حفظ و افزایش توان، مهارت ها و دانش آنان از طریق برگزاری آزمون های دوره ای آمادگی جسمانی، مسابقات ورزشی، آزمایش‌های پزشکی و دوره های آموزشی مهارتی و تخصصی متناسب با ویژگی‌های محلی و شرایط محیطی.
 • مدیریت تهیه و اجرای الگوهای مشارکت شهروندان از قبیل دانش اموزان، دانشجویان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بازاریان برای بهبود وضعیت ایمنی شهرها در برابر حریق و حوادث با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.
 • استقرار طرح سلسله مراتب فرماندهی آتش نشانی شامل البسه و درجات آتش نشانی.
 • مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضعی جهت ارتقاء ایمنی بافت های ناکارآمد، تاریخی، بازار و نظایر آن.
 • شناسایی و استفاده از ماشین الات، تجهیزات و نیروی انسانی فعال در شهر با هماهنگی مدیریت بحران شهرستان و استان.
 • فراهم نمودن فضای لازم جهت استقرار اورژانس در ایستگاه‌های اتش نشانی برای ارائه خدمات به آسیب دیدگان ناشی از حریق و حوادث.
 • نظارت بر رعایت دستورالعمل های ایمنی ساخت، نگهداری و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی و انجام مانورهای مشترک جهت امادگی اطفاء امداد ونجات.
 • مدیریت توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین،  سازمان های مردم نهاد (سمن ها) ، تشکل های تخصصی و حرفه ای و  شرکت های تعاونی و خصوصی در امور مرتبط با وظایف و ماموریت های سازمان.
 • بررسی و پیشنهاد نرخ بهای تمام شده خدمات ایمنی و آتش نشانی و اخذ آن با استفاده از فناوری های نوین و هزینه کرد در حوزه ایمنی و آتش نشانی.
 • ارایه خدمات ومشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاریها، شهروندان، ارگان‌ها، سازمانها، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص امور اتش نشانی و خدمات ایمنی با اخذ بهای تمام شده خدمات.
 • بررسی، تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتش نشانی ، خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها با هماهنگی اتحادیه ذیربط.