.

کافی شاپ اکواریوم بام ملایر

کافی شاپ اکواریوم واقع در بام ملایر و درمرحله اولیه ساخت می باشد که به گونه ای می باشدکه پیش ورودی بصورت یک غار که حالت اکواریوم دارد می باشد مرحله استارت اولیه این پروژه از سال 1392 آغاز گردیده است.

  رقم آورده شهرداری ارزش زمین می باشد

سرمایه گذاری ها
کافی شاپ اکواریوم بام ملایر
هتل نیمه کاره پارک
رستوران سنتی بام ملایر