.

جزئیات خبر

جنگل‌کاري جدید و توسعه فضاي سبز در تپه های اطراف بوستان کوثر

روابط عمومی
2245
1398/08/22
جنگل‌کاري جدید و توسعه فضاي سبز در تپه های اطراف بوستان کوثر

به همت سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري ملاير و با همکاري اداره محترم منابع‌طبيعي و آبخيزداري شهرستان ملاير عمليات اجراي طرح جنگل‌کاري اراضي بوستان کوثر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداری ملایر هدف از اجرای اين طرح را اشاعه فرهنگ درختکاري، ايجاد تعادل و تنوع در پايداري اکوسيستم، تقويت پوشش گياهي منطقه، حفاظت آب و خاک، افزايش نفوذپذيري آب، کاهش فرسايش و روان آب، افزايش سرانه فضاي سبز شهري و کاهش آلاينده‌هاي هوا عنوان کرد و گفت: عمليات بانکت‌ بندي و حفر چاله‌هاي درختان در اين منطقه در حال انجام است و تلاش مي‌شود در انتخاب پوشش گياهي اين منطقه از درختان با نیاز آب کم، استفاده شود.

بهرامي با اشاره به وسعت بیش 10 هکتاری این طرح گفت: جنگلها يکي از ارکان‌ اصلي توسعه پايدار در هر کشوري محسوب مي‌شوند وگسترش فضاي سبز و جنگل‌ کاري يکي از نيازهاي ضروري جوامع امروزی است و در صورتي که به آن توجه نشود، در آينده با مشکلات بي‌شماري روبرو خواهيم بود.

رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداری ملایر افزود: مناطق جنگلي شهري به عنوان «فضاي سبز کلان» بر ويژگیهای زيست‌ محيطي و اکولوژي شهري تأثير مثبت مي‌گذارد و با پاسخگويي به نيازهاي تفريحي و تفرجي مي‌تواند بر ساختار و خدمت‌رساني شهري تأثير مهمي داشته باشد.