.

جزئیات خبر

پروژه جهان کوچک شهرداری ملایر جایزه مدیریت شهری اسلامی- ایرانی در حوزه گردشگری را کسب کرد

اداره ارتباطات
685
1400/07/12
پروژه جهان کوچک شهرداری ملایر جایزه مدیریت شهری اسلامی- ایرانی در حوزه گردشگری را کسب کرد

بر اساس اعلام دبیرخانه دائمی جایزه مدیریت شهری اسلامی- ایرانی نتایج نخستین فراخوان جایزه مدیریت شهری اسلامی- ایرانی از سوی هیئت داوران در هشت کارگروه تخصصی اعلام و شهرداری ملایر در حوزه گردشگری مقام نخست را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر به دنبال فرا خوان کمیسیون  عمران مجلس شورای اسلامی و مجمع شهر های اسلامی مبنی بر اهدای جایزه مدیریت شهری اسلامی ایرانی به پروژه های موفق شهرداری های سراسر کشور در هشت کارگروه گردشگری، معماری، شهرسازی، دیپلماسی شهری، هنرو هویت شهری، میراث فرهنگی، توسعه عمران شهری و محیط زیست، شهرداری ملایر با پروژه تفریحی توریستی جهان کوچک در آن شرکت کرد.

جایزه مدیریت شهری اسلامی ایرانی به همت «کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی» و «مجمع جهانی شهرهای اسلامی» با تأکید بر  «آموزه‌های سبک زندگی اسلامی- ایرانی» برنامه‌ریزی شده  و هدف از این اقدام، کاربردی‌ کردن آموزه‌های سبک زندگی اسلامی – ایرانی و سند الگوی اسلامی- ایرانی ، به واسطه کمک به ارتقاء تعامل و تشریک‌مساعی تخصصی در جامعه علمی و اجرایی مدیریت شهری اثربخش و نیز انتقال تجارب به سایر کشورهای اسلامی می باشد.

پروژه تفریحی توریستی جهان کوچک ملایر در مرحله اول توسط  هیئت داوران انتخاب و در مرحله نهایی مقام اول کارگروه گردشگری را کسب نمود و قرار است همزمان با روز جهانی شهرها از شهرداری های حائز جایزه تقدیر به عمل آید.