.

اداره مهندسی،کنترل و ایمنی ترافیک

اداره مهندسی،کنترل و ایمنی ترافیک

رئیس اداره: مجید دماوندی

شرح وظایف اداره مهندسی،کنترل و ایمنی ترافیک

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

 • پایش تصاویر و وضعیت ترافیکی و خدمات شهری(برف روبی ، حمل زباله، آب رفتگی ،... )پروژهای عمرانی (آسفالت) تخلفات ، اتوبوس ، تاکسی (از طریق دوربین های کنترل ترافیک هوشمند)

 •  پایش تصاویر مربوط به دوربین های ثبت تخلف و همکاری با پلیس جهت صدور جرائم مربوط با بهره گیری  از نرم افزارهای مربوطه

 • آمارگیری خودروها -تخلفات ، تصادفات ، تردد عابرین پیاده و تهیه نمودارهای مربوطه

 • کنترل دوربین های عبور از  چراغ قرمز - محدوده طرح ترافیک و همکاری با پلیس راهور جهت اعلام تخلفات

 • استخراج اطلاعات مربوط به نرم افزارهای scats ، ثبت وقایع و ....

 •  تهیه برنامه های مربوط به پخش در استودیو رادیو شهر و همکاری با نمایندگان صدا و سیما جهت اطلاع رسانی به روز مدیریت شهری جهت کمک به تصمیم گیری سفرهای درون شهری

 • تهیه موضوعات مربوط به پخش در استودیو تلویزیونی مرکز و همکاری با نمایندگان صدا و سیما جهت مدیریت لحظه ای ترافیک

 • تهیه گزارشات با موضوعات مدیریت شهری جهت درج در روزنامه های مختلف به منظوراطلاع رسانی و فرهنگ سازی

 • نگهداری و به روز رسانی تجهیزات در مرکز کنترل ترافیک

 • کنترل خطوط اتوبوسرانی توسط نرم افزارهای مربوطه و پاسخگویی و اطلاع رسانی وضعیت حمل و نقل اتوبوس به مردم

 • کنترل تابلوهای خبری و اطلاع رسانی

 •  طراحی و مطالعه جهت توسعه مرکز کنترل (نیازسنجی نرم افزارها و تجهیزات ، سیستم ارتباطات    و ....)

 •  پشتیبانی و نگهداری شبکه های موجود ، وایرلس، فیبر نوری و بی سیم و ....

 • ارائه گزارش و راهکار پیرامون معضلات ترافیکی شهر

 • نظارت بر شناسایی و ساماندهی تقاطع بحرانی و گره های ترافیکی تصادف خیز در حد استاندارد

 • نظارت بر طرحهای اجرا شده ترافیکی و ارائه گزارش در مورد کیفیت اجرا

 • برنامه ریزی و هدایت برای استفاده از سیستم های هوشمند کنترل ترافیک شهری

 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید

 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی

 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف

 • برنامه ریزی و پیگیری انجام مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک

 • مطالعه و پیگیری جهت شناسایی مشکلات ناشی از کاربریهای عمده جاذب ترافیک و برنامه ریزی جهت رفع این مشکلات

 • پیگیری و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حمل و نقل و ترافیک

 • دریافت و زمینه سازی اجرایی سیاستهای کلان حمل و نقل ترافیکی کشور

 • تامین اطلاعاتی مشاورین ترافیکی

 • فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ ترافیکی

 • نظارت بر ارائه گزارش و نتایج پروژه های مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک

 • نظارت بر انجام تحقیقات و بررسی در زمینه رنگهای ترافیکی، ماشین آلات خط کشی و آیتم های جدید و جایگزین علائم و تجهیزات ترافیکی

 • مطالعات عرضه و تقاضای سفر درون شهری

 •  امکان سنجی استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی

 • سیاست گذاری و اولویت بندی اجرای طرح های حمل و نقل و توسعه شبکه معابر

 • نظارت بر تهیه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای موردنیاز در زمینه حمل ونقل و برنامه ریزی حمل و نقل

 • بررسی پیرامون معضلات ترافیکی شهر و ارائه راهکار و انجام هماهنگی های لازم به منظور رفع آنها

 • برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم، تاخیر در حرکت و آلودگی محیط زیست، اتلاف در وقت و... گردد

 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری

 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید

 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی

 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف