.
شهردار : مهندس حسین بابایی

شهردار : مهندس حسین بابایی

همشهریان با پرداخت به موقع عوارض در ساختن شهر بهتر سهیم خواهند بود

نقشه ملایر
عوارض خودرو
خدمات شهروندی
گردشگری
جاذبه های ملایر
درگاه پرداخت عوارض

پروژه های دردست اقدام

تابلو اعلانات

پیام شهروندی

عکس روز

دریاچه باغ تاریخی سیفیه

"عمو عباس" سید مجید بنی فاطمه
"پیاده میرن عاشقا" آقا جواد مقدم
"چقدر تو این چهل روز" آقا جواد مقدم
"به عمه گفتم میرم" حاج محمود کریمی