.
شهردار ملایر مهندس حسین بابایی

شهردار ملایر مهندس حسین بابایی

همشهریان با پرداخت به موقع عوارض در ساختن شهر بهتر سهیم خواهند بود

خدمات
عوارض خودرو
خدمات شهروندی
گردشگری
ملاقات مردمی
درگاه پرداخت عوارض

پروژه های دردست اقدام

تابلو اعلانات

پیام شهروندی

عکس روز

محرم 1400

به پای پرچم سرخت
شهر ملایر
در وصف عباس بن علی ع "آسمان علقمه"
"به عمه گفتم میرم" حاج محمود کریمی