.
شهردار ملایر "مجید فرجی"

شهردار ملایر "مجید فرجی"

همه با هم برای شهری آرام و آباد

خدمات
عوارض خودرو
خدمات شهروندی
رستوران
ملاقات مردمی
درگاه پرداخت عوارض

پروژه های دردست اقدام

تابلو اعلانات

پیام شهروندی

عکس روز

بام ملایر

به پای پرچم سرخت
شهر ملایر
در وصف عباس بن علی ع "آسمان علقمه"
"به عمه گفتم میرم" حاج محمود کریمی