.
شهردار ملایر مهندس حسین بابایی

شهردار ملایر مهندس حسین بابایی

همشهریان با پرداخت به موقع عوارض در ساختن شهر بهتر سهیم خواهند بود

خدمات
عوارض خودرو
خدمات شهروندی
گردشگری
ملاقات مردمی
درگاه پرداخت عوارض

پروژه های دردست اقدام

تابلو اعلانات

پیام شهروندی

عکس روز

دهه فجر 99

شهر ملایر
مجموعه جهان کوچک (مینی ورد)
آموزش
دیدنی های ملایر