.
شهردار ملایر "مجید فرجی"

شهردار ملایر "مجید فرجی"

همه با هم برای شهری آرام و آباد

خدمات
عوارض خودرو
خدمات شهروندی
رستوران
ملاقات مردمی
درگاه پرداخت عوارض

پروژه های دردست اقدام

تابلو اعلانات

پیام شهروندی

عکس روز

خزان در باغ تاریخی سیفیه

به پای پرچم سرخت
شهر ملایر
مجموعه جهان کوچک (مینی ورد)
در وصف عباس بن علی ع "آسمان علقمه"