.

اداره حراست

اداره حراست

رئیس اداره: محسن رحیمی مجد

اداره حراست

•    اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
•    انجام امور مربوط به حراست اموال، ساختمانها، ماشین آلات، تاسیسات شهرداری ها طبق دستورالعمل های ابلاغی
•    تهیه و ابلاغ دستورالعمل های حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی
•    برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، انجام و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدام های حراستی
•    انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعملها و روشهای تعیین شده از مراجع ذیصلاح
•    کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری، مناطق، سازمانها و موسسات وابسته و تهیه گزارش های مورد نیاز
•    حفظ و نگه داری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه
•    ارتباط مستمر با مراجع بالادستی اعم از اداره کل اطلاعات استان - حراست کل استان و اداره کل حراست استانداری و ارائه گزارش به مراجع بالادستی
•    نظارت بر ثبت و ارسال تمامی مکاتبات محرمانه و طبقه بندی شده و ارجاع به مراجع ذیربط
•    نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
•    بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
•    مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
•    تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
•    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف