.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز

سازمان سیما، منظر و فضای سبز

رئیس سازمان: مهدی بهرامی

 • مدیریت تهیه، تدوین و اجرای طرح‌های مطالعاتی موضعی و موضوعی فضای سبز و باز، نما و منظر شهری مبتنی بر طرح‌های مصوب جامع و تفصیلی و برنامه راهبردی – عملیاتی توسعه شهر و شهرداری و اسناد ارتقاء کیفیت محیطی با رویکرد شهر پایدار .
 • مدیریت توسعه متوازن کمی و کیفی فضای سبز و منظر شهری از نظر اکولوژیکی، زیست محیطی، گردشگری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ عمومی در سطوح مختلف عملکردی و در نظر گرفتن نیازهای کلیه اقشار جامعه .
 • برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ منظر شهری .
 • استفاده از انواع المان شهری اعم از گرافیک محیطی، احجام و مجسمه های شهری، مبلمان، آبنماها، نورپردازی فضاهای شهری در زیبا سازی شهری مبتنی بر نتایج مطالعات کاربردی .
 • صدور مجوز و نظارت بر طراحی و نصب هرگونه تابلو تجاری، تبلیغاتی، مشاغل و نظایر آن .
 • مدیریت اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی روشنایی و نوپردازی فضاها و اماکن عمومی، عناصر و نمادهای شهری .
 • شناسایی مکان‌های غیر قابل دفاع شهری و اتخاذ تدابیر لازم برای امن کردن آن‌ها .
 • مدیریت طراحی، احداث، توسعه و تجهیز، بازپیرایی و نگهداری فضاهای سبز شهری عمومی .
 • مدیریت توسعه فضاهای‌ تفریحی، شهربازی ها، باغ وحش، پارک طبیعت، پارک بانوان و نظایر آن .
 • مدیریت اجرای طرح‌های فضای سبز شهری عمومی واقع در حریم شهرها با تاکید بر کمربند فضای سبز .
 • ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی فضاهای سبز شهری .
 • شناسایی، ثبت اطلاعات و جلوگیری از تخریب باغات واقع در محدوده و حریم شهرها و اتخاذ راهکارهای حمایتی از مالکین آن‌ها .
 • شناسایی و استفاده از ظرفیت های جدید و تکنولوژی های نوین برای توسعه و نگهداری فضای سبز شهری(پشت بام‌های سبز، فضاهای سبز عمودی و نظایر آن) مبتنی بر مطالعات کاربردی متناسب با شرایط و ویژگی های محلی .
 • حفظ، احیاء و ایجاد باغ های عمومی شهری با استفاده از دانش بومی و الگوهای سنتی و محلی باغ ایرانی  متناسب با شرایط و ویژگی های محلی.
 • شناسایی، تنوع بخشی و بهبود زیستگاه های حیات وحش بومی واقع در فضای سبز شهری عمومی نظیر پرندگان .
 • بررسی، شناسایی، مدیریت تولید و استفاده از گونه‌های گیاهی زینتی با نیاز آبی و هزینه نگهداری پایین و سازگار با شرایط منطقه در سطوح فضای سبز شهری با رعایت اصول فنی طراحی کاشت و با تاکید بر توسعه احجام سبز .
 • شناسایی و استفاده بهبنه از منابع آبی پایدار با اولویت پساب تاسیسات تصفیه فاضلاب و سایر آب‌های نامتعارف، ایجاد شبکه مستقل آبرسانی فضای سبز شهری عمومی از آب شرب شهری و اصلاح روش‌های آبیاری سنتی و جایگزینی با روش‌های نوین آبیاری.
 • حفاظت و استفاده بهینه از منابع خاک با بکارگیری روش‌های اصلاح و تقویت خاک در عرصه های فضای سبز شهری عمومی .
 • رعایت استانداردها، ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت و محیط زیست در حوزه فعالیت .
 • مدیریت ایجاد و بهره برداری از سرویس های بهداشتی عمومی .
 • آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه فضای سبز و منظر شهری و بسترسازی لازم به منظور جلب مشارکت‌های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر .
 • ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شهروندان، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص طراحی، ایجاد، نگهداری و بهره برداری از فضای سبز با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات .
 • توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکل‌های تخصصی و حرفه ای، شرکت‌های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آن‌ها .