.

معاونت امور زیربنایی، شهرسازی

معاونت امور زیربنایی، شهرسازی

 حسین بابایی

 

    شرح وظایف معاونت امور زیربنایی،شهرسازی و حمل ونقل شهری

 • اجرای دقیق دستور العمل ها، بخش نامه و قوانین و ضوابط ابلاغی

 • سیاست گذاری و تعیین خط مشی های اصلی تهیه و تدوین برنامه های شهرسازی و معماری با توجه احتیاجات حال و آتی شهر

 • به روز رسانی مستمر برنامه ها و طرحها و پروژه های مربوط به شهرسازی و معماری

 • تهیه و تدوین ضوابط، دستور العمل ها و بخش نامه های شهرسازی و معماری متناسب با نیاز شهر

 • نظارت بر تدوین و اصلاح طرح های جامع و تفصیلی و برنامه ها و طرح های موضوعی و موضعی

 • نظارت بر حسن اجرای دقیق نقشه های جامع، تفصیلی

 • نظارت عالیه به بررسی و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت تهیه طرح ها و پروژه های معماری و شهرسازی

 • رسیدگی و بررسی پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های تفصیلی و اجرایی دریافتی از مناطق، واحدهای تابعه شهرداری و سازمان های زیر مجموعه شهرداری

 • نظارت بر اجرای دقیق دستور العمل ها، بخش نامه ها و قوانین و ضوابط ابلاغی در خصوص شهرسازی و معماری در حوزه مناطق در داخل محدوده و حریم شهر

 • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی در داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه و کاربری های مشخص شده در طرح های توسعه شهری (طرح جامع، تفصیلی و ...)

 • نظارت بر اجرای دستور العمل های مربوطه در حوزه ساخت و ساز شهری

 • نظارت و رسیدگی به گزارش های مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق

 • سیاست گذاری و تدوین برنامه جهت بهبود بافت های فرسوده، ناکارآمد، تاریخی، حاشیه نشینی و ارائه طرح های اجرایی و بسته های تشویقی به منظور ساماندهی اینگونه بافت ها.

 • نظارت بر تهیه و بروز رسانی نقشه های مورد نیاز شهری شامل نقشه های GIS  و نقشه های هوایی، نقشه های سه بعدی

 • ایجاد وحدت رویه بین شهرداری های مناطق و سازمان های تابعه  در خصوص مسائل شهرسازی و معماری

 • همکاری در ارزیابی و بهبود فرایندهای سیستم های شهرسازی جهت تسهیل گردش کاری برای ارباب رجوع و هماهنگی و وحدت رویه بین مناطق در حوزه شهرسازی

 • مشارکت و همکاری در زمینه ارتقا توان تخصصی حوزه شهرسازی و معماری به وسیله برگزاری جلسات و شرکت در همایشها و سمینارها، کنفرانس ها و نمایشگاه ها و دوره های تخصصی

 • همکاری در مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سیستم های نوین مدیریتی جهت انجام کارآمد وظایف، بهبود روشها و بروزرسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها

 • نظارت بر اجرای برنامه های عملیاتی تعریف شده به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شده

 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه حوزه تحت سرپرستی

 • ارائه پیشنهادها برای افزایش بهره وری، بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و همکاری در پیاده سازی پیشنهادهای پذیرفته و ابلاغ شده

 • نظارت بر عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 • برگزاری جلسات دوره ای جهت بررسی مشکلات موجود و یافتن راهکار برای حل مشکلات

 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید

 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی

 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف