.

اداره ارتباطات و امور بین الملل

اداره ارتباطات و امور بین الملل

رئیس اداره: محمدرضا طالبیان

اداره ارتباطات و امور بین الملل

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • برنامه ریزی به منظور اطلاع رسانی و تبیین صحیح اهداف، سیاست ها، وظایف و فعالیتهای شهرداری برای آگاهی و اطلاع عمومی و اعمال آن با شیوه های اصولی و متناسب
 • برنامه ریزی جهت توسعه، ارتقا و یکپارچه سازی درگاه ها و شیوه های اطلاع رسانی شهرداری همدان با هدف کسب اطلاع از مشکلات و معضلات شهری، نهادینه کردن فرهنگ تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی سریع و شفاف به مطالبات مردمی.
 • برنامه ریزی جهت آگاهی بخشی و آموزش فرهنگ شهروندی با هدف اعتمادسازی، افزایش احساس تعلق شهروندان به شهر و توسعه مشارکت شهروندان در اداره شهر با همکاری سایر حوزه های مرتبط در مجموعه شهرداری.
 • نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاکارد و آگهی بخشی در خصوص فعالیتهای جاری، بر حسب ضوابط اعلام شده.
 • تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهرداری
 • برگزاری جشن های ملی و مذهبی، مراسم ها، سخنرانی ها و ...
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی و تهیه و تدوین مناسب گزارش فعالیتهای فصلی و سالانه شهرداری
 • ارائه آماری فعالیتهای انجام شده شهرداری و انتشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهانه یا سالانه برای اطلاع عموم و انتشار در رسانه های گروهی و جلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه های گروهی
 • ساماندهی مکاتبات مردمی به شهرداری و فعال سازی سیستم انتقاد و پیشنهاد و فعالتر نمودن عناصر و سیستم های پاسخگویی به نامه ها با هماهنگی سلسله مراتب مافوق
 • سیاست گذاری، برنامه ریزی و بستر سازی برای ایجاد و تقویت و سهولت ارتباطات چند سویه و تعاملی مدیریت شهری با نخبگان، اقشار خاص و عموم مردم.
 • ساماندهی و تنظیم ارتباطات برون سازمانی شهرداری همدان
 • استفاده از ظرفیت های دیپلماسی شهری و توسعه مناسبات و همکاری های بین المللی شهرداری در راستای جذب تجربه، دانش فنی و سرمایه گذار و گردشگر خارجی.
 • برنامه ريزي و تدوين ساز و كار مطلوب براي شناخت افكار عمومي و كسب اطلاع از ديدگاه ها، پيشنهادات و انتقادات شهروندان، زائران، گردشگران، همكاران و مخاطبان و ذينفعان خدمات شهرداري
 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری
 • تدوين، تحليل، جمع بندي و انعكاس نتايج نظر سنجي ها به مسئولين ذيربط
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف