.

جزئیات خبر

آگهی فراخوان طراحی آرم (لگو) ملایر شهر جهانی انگور

اداره ارتباطات
2089
1398/07/22
آگهی فراخوان طراحی آرم (لگو) ملایر شهر جهانی انگور

شهرداری ملایر در نظر دارد از طریق برگزاری مسابقه اقدام به طراحی آرم "ملایر شهر جهانی انگور" نماید.
علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند براساس شرایط ذیل نسبت به طراحی اقدام و تا تاریخ 1/8/ 1398 آن را تحویل اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملایر واقع در ساختمان شهرداری ملایر در خیابان شهدا نمایند.