.

جزئیات خبر

آموزش‌هاي سبز دانش‌آموزي در مدارس

اداره ارتباطات
2160
1398/07/25
آموزش‌هاي سبز دانش‌آموزي در مدارس

به همت سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري ملاير آموزش‌هاي سبز دانش‌آموزي در فالب طرح ((همراهان کوچک، همياران سبز)) با حضورکارشناسان اين سازمان در دبستان دخترانه امامت (2) اجرا شد.

رييس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري با بيان اين خبر اظهار داشت: دانش‌آموزان نسلي هستند که در آينده امور کشور را در دست خواهند داشت و به همين دليل بايد راهکارهاي حفظ محيط زيست و توسعه و حفاظت از درختان را به آنها بياموزيم که در آينده مشکلي در اين زمينه نداشته باشيم.

 بهرامي تصريح کرد: در اين طرح که در راستاي اجراي مصوبه کميته مطالعه و تحقيق اين سازمان و با هدف آموزش حفظ و نگهداري از فضاي سبز، افزايش تعهد کودکان به حفاظت از درختان و ترويج فرهنگ مشاركت اجتماعي اجرا شد، دانش آموزان مقطع اول ابتدايي با بذر انواع گلهاي فصلي و نحوه کاشت بذر در گلدان آشنا شدند و اقدام به کاشت بذر گل هميشه‌بهار نمودند که در پايان اين مراسم گلدان‌هاي کاشته شده به دانش‌آموزان عزيز اهداء و مقرر گرديد به دانش‌آموزاني که تا زمان سبز شدن بذور از گلدانها مراقبت نمايند از طرف سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري جوايزي اهدا گردد.