.

جزئیات خبر

تمدید فراخوان طراحی آرم (لگو) با عنوان ملایر شهر جهانی انگور

روابط عمومی
2004
1398/08/02
تمدید فراخوان طراحی آرم (لگو) با عنوان ملایر شهر جهانی انگور

با توجه به استقبال فراوان و درخواست طراحان از سرتاسر کشور، شهرداری ملایر مهلت ارسال آثار شرکت کنندگان در مسابقه طراحی آرم "ملایر شهر جهانی انگور" را تا تاریخ 98/08/15 تمدید نمود.

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می توانند براساس شرایط ذیل نسبت به طراحی اقدام و تا مهلت تمدید شده آثار خود را در ساعات اداری به اداره ارتباطات و امور بین الملل، واقع در خیابان شهدا، ساختمان شهرداری ملایر تحویل نمایند