.

جزئیات خبر

از دسترس خارج شدن نرم افزار شهرسازی شهرداری ملایر تا جمعه 98/8/24

روابط عمومی
1900
1398/08/22
از دسترس خارج شدن نرم افزار شهرسازی شهرداری ملایر تا جمعه 98/8/24

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر با توجه به اعلام دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان درخصوص ارتقاء سرورهای مستقر در دفتر امور شهری وتغییرات اساسی در ساختار آن از ساعت 14:30 روز چهارشنبه  22/8/98 تا پایان روز جمعه 24/8/98 نرم افزار شهرسازی قطع و از دسترس خارج می شود لذا از همشهریان عزیز تقاضا می شود جهت انجام هرگونه امور مربوط به شهرسازی، نوسازی و درآمدِ املاک خود، در تاریخ مذکور به شهرداری مراجعه ننموده و انجام آن را به بعد از تاریخ ذکر شده  موکول نمایند.