.

جزئیات خبر

مراسم کاشت بذر گونه هاي مقاوم گياهي در بام ملاير برگزار گردید

روابط عمومی
1948
1398/11/12
مراسم کاشت بذر گونه هاي مقاوم گياهي در بام ملاير برگزار گردید

  به همت سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري ملاير مراسم کاشت بذر گونه هاي گياهي «مقاوم به شرايط نامساعد طبيعي» در ضلع شمال شرقي بام ملاير برگزار گرديد.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر در این مراسم که با همکاري اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و با حضور معاون خدمات شهري، رئيس اداره آموزش، ترويج و مشارکتهاي مردمي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ملاير، رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري، اعضای هيأت مديره سازمان، رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، پرسنل شهرداري و اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و سازمانهاي مردم نهاد و با حضور چشمگير کوهنوردان و دوستداران طبيعت همراه بود، معاونت خدمات شهري شهرداری ملایر با اشاره به تخريب جنگلها و دخالت انسانها در نابودی گونه‌هاي بومي گياهان گفت: اين طرح به منظور احيا و حفظ گونه‌هاي گياهي مقاوم در سالهاي اخير در دستور کار قرار گرفته و اجرا مي شود.

داوري با بيان اينکه آتش‌سوزي‌، خشکسالي، چراي بي‌رويه دام، قطع درختان، احداث راههاي روستايي و بين شهري و جنگل‌خواري از موارد مؤثر در تخريب مراتع و جنگلهاست تصريح کرد: کاشت بذر گونه‌هاي گياهي مقاوم، مناسب با شرايط بومي منطقه انجام مي‌شود.

در پایان معاونت خدمات شهري شهرداری ابراز اميدواری کرد که اين مراسم، نويدبخش و سرآغازي براي برگزاري مراسم و برنامه‌هاي بهتر و گسترده‌تر جهت توسعه‌ پوشش گياهي منطقه باشد.