.

جزئیات خبر

نظام پیشنهادات شهرداری ملایرراه اندازی شد

روابط عمومی
1790
1398/11/24
نظام پیشنهادات شهرداری ملایرراه اندازی شد

با همت اداره برنامه ریزی شهری شهرداری ملایر و  با هدف مشورت و تبادل نظر بین کارمندان و مدیران،  برای بهبود وضعیت فعلی و تغییر و تحول بهتر و بهینه تر در مجموعه شهرداری ملایر، نظام پیشنهادات راه اندازی گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر، ربابه رجبی «رئیس اداره برنامه ریزی شهری شهرداری ملایر» ضمن اعلام این خبر گفت:  با اجرای این نظام، نظرات، پیشنهادات و طرحهای کارکنان  شهرداری و عموم شهروندان دریافت می شود و پس از بررسی کارشناسی، پیشنهادهای پذیرفته شده جهت اجرا تصویب می شوند و به ارائه دهندگان آن، جوایز و امتیازاتی اهداء می گردد.

 وی ادامه داد: در کل، نظام پیشنهادات شهرداری ملایر یک نظام مدون برای به کارگیری ایده ها و نظرات کارکنان و شهروندان ملایری است که به منظور بهبود فعالیتهای شهرداری و رفاه بیشتر شهروندان راه اندازی گردیده و براين اساس كليه كاركنان و شهروندان مي توانند پيشنهادها، ابتكارات و نظرات خود را براي رفع مشكلات و نارسائيهاي موجود در روند كارهاي شهرداري ارائه دهند.

  رجبی افزود: نظام پيشنهادها در واقع تجليگاه ابتكارات و خلاقيتهاي فردي و گروهي در بين كاركنان و شهروندان براي به وجودآوردن وگسترش روحيه مشاركت در ميان آنان در جهت ايجاد پويايي و بهبود فرآيند و كيفيت ارائه خدمات است.

رئیس اداره برنامه ریزی شهری شهرداری ملایر با بیان اینکه پيشنهاد بايستي عملي و كارا باشد در تعریف پیشنهاد نیز گفت:  پيشنهاد طرحي است كه بوسيله يك يا چند نفر به منظور كاهش يا حذف هزينه ها يا بهبود عملكرد ارائه مي شود، يك ايده و پيشنهاد مناسب بايستي ضمن توجه به مشكل،  راه حل يا راه حلهاي مناسبي را نيز ارايه دهد.

وی موضوعاتي که پيشنهاد تلقي نمي شود را اینگونه برشمرد:

1- موضوعات بي ربط با مسايل و فعاليتهاي شهرداري ملایر

2- شکايتها يا تقاضاها از افراد و واحدها

3- موضوعاتي که قبلا توسط شخص ديگري پيشنهاد شده و يا به اجرا درآمده يا در دست اجرا مي باشد.

4- پيشنهادهاي مبهم يا بيان بديهيات

5- بيان مشكل بدون ارائه راه حل

6- پیشنهادات آرزویی و ایده آل و دور از دسترس

رجبی در پایان مسیر اجرایی و چگونگی ارائه پیشنهاد را اینگونه ترسیم کرد :

1- طراحی نظرات و پیشنهادات و نوشتن طرح در برگه های آ4

2- ارائه و تحویل طرح مکتوب به اداره برنامه ریزی شهری شهرداری ملایر

3- بررسی طرح در کارگروه تخصصی نظام پیشنهادات توسط کارشناسان شهرداری

4- اهداء جوایز و پاداش به طراح (در صورت پذیرفته شدن طرح)