.

جزئیات خبر

اقدامات جهادی شهرداری ملایر در مبارزه با کرونا

اداره ارتباطات
1846
1399/02/03
اقدامات جهادی شهرداری ملایر در مبارزه با کرونا