.

جزئیات خبر

بررسی مزاحمت و آلایندگی واحدهای صنفی پرنده فروشی در جلسه بدوی کمیسیون بند20 شهرداری ملایر

روابط عمومی
1748
1398/09/19
بررسی مزاحمت و آلایندگی واحدهای صنفی پرنده فروشی در جلسه بدوی کمیسیون بند20 شهرداری ملایر

جلسه بدوی کمیسیون بند 20 ماده 55  قانون شهرداریها ، پیرامون مزاحمت و آلایندگی واحدهای صنفی پرنده فروشی و انتقال مغازه های خرید و فروش پرندگان از اطراف منازل مسکونی به مکانهای مناسبتر با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر پیرو شکایت اهالی خیابان طالقانی و خیابان امام رضا (ع) در خصوص ایجاد مزاحمت و آلایندگی واحدهای صنفی پرنده فروشی در این محله، این موضوع در دستور کار واحد ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری قرار گرفت و پس از ابلاغ اخطاریه و تشکیل پرونده و مستند سازی و بررسیهای کارشناسی موضوع مذکور به کمیسیون بدوی بند 20 ماده 55 شهرداری ملایر که به ریاست حسین بابایی (شهردارملایر) و با حضور اعضاء تشکیل گردید، ارجاء شد.

در این جلسه بالغ بر 30 پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و نظرات اعضای کمیسیون اخذ گردید و پس از بحث و بررسی فراوان و احراز موضوع مزاحمت برای اهالی، مقرر شد با عنایت به استقرار اغلب واحدهای صنفی پرنده فروشی در مناطق مسکونی، پس از مهلتهای قانونی، این واحدهای صنفی به خارج از مناطق مسکونی منتقل شوند که در این رابطه مشارکت و همکاری متصدیان صنف پرنده فروشی برای استقرار در محلی مناسب تعیین کننده خواهد بود.