.

جزئیات خبر

فروش تعدادی از املاک شهرداری ملایر در طی یک مزایده عمومی

روابط عمومی
2346
1399/02/28
فروش تعدادی از املاک شهرداری ملایر در طی یک مزایده عمومی

نوبت  اول این مزایده عمومی  از تاریخ 99/02/27 آغاز می گردد و متقاضیان فرصت دارند حداکثر تا پایان وقت اداری 1399/03/13 پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

 

 به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر این مزایده  به استناد مجوز  شماره 85/ش/5/ م مورخ 99/02/7 اجرا می گردد که شهرداری نسبت به فروش تعدادی از املاک خود واقع در سطح شهر از طریق نشر آگهی مزایده عمومی وصرفاً از طریق سامانه تدارکات دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت عمومی اقدام می نماید.

 متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/03/13 به  همراه 5% مبلغ کل برآورد به صورت نقد (به حساب 10/2767836/1 بانک رسالت شعبه ملایر) یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر (جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغییرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرایط عمومی از طریق سامانه ارسال نمایند.

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم 32226061-081  داخلی 122 تماس حاصل نماید و یا می توانند اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir دریافت دارند.

سایر شرایط مزایده به شرح ذیل می باشد:

1) قطعه زمین شماره 19 به مساحت 190 متر مربع واقع در  خيابان هوشنگ حاتمي کوچه  خوانساري به ارزش 10/260/000/000ريال

2) آپارتمان شماره 12 به مساحت 114/45 متر مربع واقع در طبقه سوم به نشانی خیابان شهید رجایی مجتمع کوروش به ارزش 7/300/000/000 ريال

3) قطعه زمین موقوفه شماره 1 به مساحت حدود 263.16  متر مربع واقع در ميدان شکيبا کوچه احسان 4 به ارزش 9/468/000/000ريال

4) قطعه زمین موقوفه شماره  3 به مساحت حدود 244.43  متر مربع واقع در خيابان شکيبا  به ارزش 10/320/000/000ريال

5) قطعه زمین موقوفه شماره  10 به مساحت 260.99 متر مربع واقع در تير سياه زير سيل بند به ارزش 10/332/000/000 ریال

6) قطعه زمین موقوفه شماره  7 به مساحت 276.42  متر مربع واقع در بلوار ولي عصر (عج) خيابان 16 متري به ارزش 8/292/000/000 ریال

7) قطعه زمین موقوفه شماره  6 به مساحت 245 متر مربع واقع در ميدان قام بلوک E-P-44 به ارزش 9/800/000/000

8) قطعه زمین مسکونی-تجاری موقوفه شماره 13 به مساحت  201.81  متر مربع واقع در بلوار نبوت خيابان ارس به ارزش 12/108/000/000ريال

9) آپارتمان شمار ه 10 به مساحت 96.89  متر مربع واقع در طبقه سوم به نشاني  خيبان شهيد رجايي مجتمع کوروش به ارزش 6/200/000/000 ريال

10)آپارتمان به مساحت  77/56 متر مربع واقع  در طبقه سوم  به نشانی  خیابان سعدی  نبش کوچه  حسینی به ارزش 4،260،000،000 ریال(فاقد پارکینگ)

11)-هزینه نشر آگهی مزایده هر کدام از املاک به عهده برنده می باشد.

12)- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ خودداري نمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار مي‌شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

13)- پس از مشخص شدن برنده مزايده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدي به آنها مسترد مي‌گردد.

14) به پيشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت ‌نامه ترتيب اثر داده نمي‌شود.

15) تاريخ بازگشايي پاكتهاي واصله در مورخ شنبه 99/03/17 راس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردارمي باشد.

16)مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.

17)مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 1399/03/13 (ساعت 14:30) به شهرداری مي‌باشد و شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

18)پرداخت کلیه هزینه های پذیره اوقافی  صرفاٌ جهت انتقال اول به عهده شهرداری می باشد

19) پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال و دارایی و شهرداری و محضر به عهده برنده می باشد.

20) کلیه املاک با وضع موجود که به رویت داوطلب رسیده است واگذار می شود و شهرداری تعهدی در قبال امتیازات (آب و برق و گاز و تلفن ) و متراژ و کیفیت مصالح و غیره ندارد.

21) متقاضی می بایست حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله به جهت اطلاع از نفرات برنده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نماید در غیر اینصورت به منزله ابلاغ کتبی محسوب می شود.

22) مدت اعتبار تضمین 3 ماه  می باشد.

23) مدارک شامل تضمین (پاکت الف) اسناد و مدارک (شامل کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و امضا اثر انگشت معتبر و قرارداد و شرایط عمومی جهت اشخاص حقیقی و همچنین در صورت حقوقی بودن ، اساسنامه ، آخرین تغییرات، قرارداد و شرایط عمومی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) که می بایست شرکت کنندگان پاکت ب و ج را به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ارسال واصل پاکت الف را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.1/99

24)املاک مذکور در حال حاضر فاقد سند بوده و اسناد در حال پیگیری می باشد که به محض آماده شدن به نام برنده انتقال می شود.

25)برنده مزایده می تواند به جهت دریافت پروانه ساختمانی جهت هر یک از قطعات زمین اقدام و هزینه آماده سازی از ایشان در هنگام دریافت پروانه اخذ می شود.

26-با توجه به روند افزایشی قیمت املاک شهرداری می تواند چنانچه قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان به صرف و صلاح این دستگاه نباشد نسبت به کنار گذاشتن قیمت متقاضی اقدام نماید.