.

جزئیات خبر

طراوتي دوباره با کاشت گل‌هاي فصلي در سطح شهر

روابط عمومی
1781
1399/07/01
طراوتي دوباره با کاشت گل‌هاي فصلي در سطح شهر

با توجه به فرارسیدن فصل پاییز و به منظور ارتقاء سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای سبز شهری، عملیات کاشت بیش از 16000گلدان گل داوودی و 10000 گلدان کلم زینتی در بلوارها، بوستان‌ها و میادین سطح شهر با هدف ایجاد روحیه نشاط در شهروندان و زیبایی چشم‌انداز شهری آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر، رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری شهرداری ملایر یکی از وظایف سازمان را زیباسازی و طراوت فضای شهری همزمان با فصل پاییز برشمرد و افزود: با تغییر شرایط آب و هوایی در فصل پاییز جایگزینی و جمع‌آوری گل های فصلی تابستان در حال انجام است. بهرامی با بیان اینکه گل داوودی، شاخص گل‌های پاییزه  بشمار مي‌رود، توضیح داد: اغلب گل‌های کاشته شده از نوع داوودی است و کاشت این گونه  با توجه به تنوع رنگ و عمر زیادی که دارد، جلوه خاصی به معابر شهری می‌بخشد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بر لزوم زیباسازی چهره شهر تأکید کرد و گفت: عملیات گسترده باغبانی در بوستان‌ها و عرصه‌های سبز معابر و میادین شهر در حال انجام است تا شاهد حداکثر استمرار طراوت، زیبایی و سرسبزی در سطح شهر باشیم.