.

جزئیات خبر

حسین بابایی شهردار ملایر به شهرداری بازگشت

روابط عمومی
2883
1399/08/03
حسین بابایی شهردار ملایر به شهرداری بازگشت

حسین بابایی شهردار ملایر که در تاریخ 99/7/16 به حکم شورای اسلامی شهر استیضاح شده بود و در این مدت مجید دماوندی به انتخاب شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری ملایر منصوب شده بود، به شهرداری بازگشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر، به دنبال اقدام شورای اسلامی شهر در استیضاح شهردار که به گفته ی حجت الاسلام سبزینی، عضو شورای اسلامی شهر ملایر، اقدامی عجولانه بوده است، پس از دوهفته، با حکم دادستان ملایر به عنوان مدعی العموم، مبنی بر غیر قانونی بودن آن حکم، حسین بابایی با سمت «شهردار ملایر» به شهرداری بازگشت.