.

جزئیات خبر

اجرای طرح آرام سازی پیاده روهای هسته مرکزی شهر

اداره ارتباطات
1571
1399/08/18
اجرای طرح آرام سازی پیاده روهای هسته مرکزی شهر

به همت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ملایر طرح آرام سازی پیاده روهای هسته مرکزی شهر با جمع آوری موانع فیزیکی موجود در مسیر عبور عابرین پیاده اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر معاون خدمات شهری شهرداری ضمن تشکر از کسبه مستقر در هسته مرکزی شهر در خصوص مشارکت ایشان در آزاد سازی پیاده روها و همکاری آنها در جمع آوری اقلام مورد فروش از سطح معابر گفت : در طرح آرامسازی پیاده روها، شهرداری در نظر دارد با جمع آوری موانع فیزیکی موجود در مسیر عبور عابرین پیاده ، علاوه بر انتظام بخشی به پیاده رو ها ، مسیری ایمن را برای عابرین پیاده در هسته مرکزی شهر ایجاد نماید.

داوری از کلیه کسبه سطح شهر درخواست نمود از ایجاد هر گونه مستحدثات نظیر سازه های فلزی ریل گونه برای انتقال ویترین به فضای پیاده رو ، راه بند ، پله ، پایه یخچال، میز و ویترین و ... در مسیر عبور عابرین خودداری نموده و قبل از هر گونه اقدام عمرانی حقوق شهروندی عابرین پیاده را مدنظر قرار دهند

وی در ادامه گفت در طرح آرامسازی پیاده روها با مشارکت کسبه موانعی که موجب تضییع حقوق عامه در پیاده روها شده و گاها بعنوان بستری برای انتقال ویترین به فضای پیاده رو شناخته میشوند توسط شهرداری از سطح معبر حذف و مسیر عبور عابرین به مرور آزاد خواهد شد.