.

جزئیات خبر

اخطار شهرداری به سود جویان ساختمانی: از ساخت و ساز های غیر مجاز ممانعت می کنیم

روابط عمومی
1889
1399/08/20
اخطار شهرداری به سود جویان ساختمانی: از ساخت و ساز های غیر مجاز ممانعت می کنیم

از ساخت و ساز غیرمجاز به طور همزمان در سه نقطه از شهر ممانعت به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مجتبی داوری معاون خدمات شهری شهرداری ملایر ضمن اعلام این خبر گفت: در ساعات پایانی جمعه شب به طور همزمان در سه نقطه از شهر، افرادی سودجو باسوء استفاده از تاریکی شب و همچنین شرایط حاکم بر روزهای تعطیل هفته که اغلب ادارات تعطیل بوده و فعالیت اداری ندارند اقدام به شروع ساخت و ساز غیر مجاز نموده بودند که با حضور به موقع مأمورین اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ملایر به همراه مامورین محترم نیروی انتظامی ضمن ابلاغ اخطار توقف عملیات ساختمانی به مالکین، از ادامه عملیات ساختمانی مشارالیه ممانعت به عمل آمد.

داوری افزود: گشت و کنترل مأمورین شهرداری تا صبح ادامه یافت و در طول شب در چند مرحله به مالکین اخطار داده شد که از ادامه ساخت و ساز بدون مجوز، منصرف شوند لیکن به دلیل عدم تمکین مالکین به اخطار مأمورین شهرداری و به منظور تعطیل نمودن ساخت و ساز غیر مجاز، مصالح  ساختمانی و ابزار کار آنها از محل جمع آوری و به انبار شهرداری انتقال داده شد.