.

جزئیات خبر

توقف فعالیت چهار واحد صنفی در هسته مرکزی شهر به دلیل ایجاد سدمعبر

روابط عمومی
1774
1399/08/24
توقف فعالیت چهار واحد صنفی در هسته مرکزی شهر به دلیل ایجاد سدمعبر

فعالیت چهار باب از مغازه های مستقر در حاشیه میدان امام خمینی (ره) و ابتدای خیابان شهدا به دلیل تصرف غیرمجاز معبر و تعدی به حقوق عامه به طور موقت متوقف شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مجتبی داوری، معاون خدمات شهری شهرداری ملایر ضمن اعلام این خبر گفت: واحدهای صنفی مذکور پس از بازدید مشترک نمایندگان شهرداری، اداره نظارت بر اماکن عمومی و اتاق اصناف و بعد از اخذ تعهد از مشارالیه در مورد عدم اشغال پیاده رو  به عنوان معبر عمومی،  به دلیل عدم توجه به تذکرات و نقض مفاد تعهدنامه به طور موقت پلمپ و تعطیل شدند.

مجتبی داوری گفت: هر یک از واحدهای صنفی موظفند صرفاً از فضای داخلی مغازه های خود برای کسب و کار و خدمات رسانی به مردم استفاده نموده و از قرار دادن ابزار کار و اقلام مورد فروش در معابر عمومی و پیاده رو ها خود داری نمایند.

معاون خدمات شهری شهرداری ملایر در ادامه گفت: در صورتیکه هر یک از مغازه ها ایجاد سد معبر نمایند، علاوه بر اخذ بهای خدمات اشغال معبر، برابر دستور مقام قضایی پلمپ خواهند شد.