.

جزئیات خبر

اقدام شهرداری ملایر در مهار آبهای سطحی

روابط عمومی
1587
1399/10/03
اقدام شهرداری ملایر در مهار آبهای سطحی

مشکل تجمع آبهای سطحی کوچه زمانی واقع در بلوار بسیج مستضعفین، که در زمان بارندگی برای اهالی این کوچه به وجود می آمد با همت شهرداری ملایر مرتفع گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر، حسین بابایی شهردار ملایر، اقدامات شهرداري ملاير در این خصوص را برشمرد و گفت: این مشکل که پس از ساخت ساختمان مسکونی انتهای کوچه در سالیان قبل به وجود آمده و آن کوچه را به بن بست تبدیل نموده، سبب گردیده که چاه حفر شده ی موجود در سراشیبی انتهای کوچه، در زمان بارندگی، به سرعت پرشده و مازاد آن به صورت آب گرفتگی به خانه های اهالی کوچه نفوذ کند.

بابایی افزود: با توجه به شیب معکوس این کوچه که امکان هدایت آبهای سطحی به جدول وجود نداشت، شهرداری اقدام به حفر کانال و ایجاد تأسیسات و انتقال آبهای سطحی به وسیله ی پمپ نمود که نسبت به لوله گذاری طول مسیر بن بست تا جدول ابتدای کوچه و با احداث سپتینگ در انتهای کوچه جهت پمپاژ آبهای سطحی در بارندگی های حجیم اقدام نمود.  

شهردار ملایر با بیان این نکته که کوچه مذکور در سالیان متوالی از نقاط مشکل دار شهر بوده، هزینه ی اجرای این پروژه را مبلغ 500/000/000 ریال اعلام نمود و گفت: این مبلغ از منابع داخلی شهرداری پرداخت گردیده است.