.

جزئیات خبر

بیانیه ی شهرداری ملایر به مناسبت روز جهانی قدس

روابط عمومی
731
1400/02/16
بیانیه ی شهرداری ملایر به مناسبت روز جهانی قدس