.

جزئیات خبر

بازدید از محلات کم برخوردار در اولین روز کاری شهردار

اداره ارتباطات
563
1400/07/01
بازدید از محلات کم برخوردار در اولین روز کاری شهردار

شهردار ملایر به همراه حاج احمد چهار دولی عضو شورای اسلامی شهر و تنی چند از معاونین و مسؤولین شهرداری از منطقه کم برخوردار کوی ملت بازدید کردند.

به گزارش رواط عمومی شهرداری ملایر در اولین روز کاری مجید فرجی شهردار ملایر ایشان از کوی ملت (نفت سیاه) بازدید و در جریان مشکلات محله قرار گرفت.

در این بازدید اهالی محل در مقابل مسجد تجمع و مشکلات خود و محله ازقبیل آسفالت، جدول، احداث پارک برای محله، جمع آوری زباله، کسب و کار های مزاحم و .... بیان نمودن و شهردار در جریان آنها  قرار گرفت.

شهردار ملایر در انتها برخی از کوچه ها احداث بوستان محله ای و ترمیم روکش آسفالت کوچه های مرصاد و شهید تیموری  و ساماندهی نظافت و رفت و روب محله و اصلاح جداول جهت انجام در دستور کار قرار گرفت.