.

جزئیات خبر

سرسبزی جهانشهر ملایر مدیون دستان توانای سبزبانان فضای سبز

روابط عمومی شهرداری ملایر
385
1400/10/12
سرسبزی جهانشهر ملایر مدیون دستان توانای سبزبانان فضای سبز

به همت سبزبانان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملایر طرح «جای درختان شهر را خالی نخواهیم گذاشت» برای دومین سال متوالی با هدف افزایش سرانه فضای سبز، جایگزینی درختان خشک و شکسته شده و رفع کمبودهای فضای سبز شهری، با کاشت نهال در بلوارها و بوستان های سطح شهر انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر، مجید فرجی شهردار ملایر با اشاره به اجرای این طرح گفت: خشکسالی‌های دهه ی اخیر و همچنین گسترش گرد و غبار، لزوم توجه به درختکاری را افزایش داده است و سبزبانان پرتلاش سازمان هرساله با کاشت نهال و حفظ و نگهداری از درختان کاشته شده به سبزینگی شهر افزوده و سرسبزی شهر را مدیون دستان توانای نیروهای زحمتکش فضای سبز  هستیم.

فرجی با اشاره به اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر، امری اجتناب‌ناپذیربوده و شهر نیازمند توسعه و پیشرفت است، تصریح کرد: حفظ و نگهداری از درختان و فضای‌ سبز شهری به عنوان یک سرمایه طبیعی ارزشمند، ضروری است و مجموعه مدیریت شهری و در رأس آن سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به عنوان متولی حفظ و صیانت از درختان، تمام تلاش خود را به‌کار بسته تا کمترین خسارت به‌ واسطه اجرای طرح‌های توسعه‌ای به فضای سبز شهر وارد شود.

شهردار ملایر افزود: کاشت نهال در قالب طرح «جای درختان شهر را خالی نخواهیم گذاشت» از اواسط آذرماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد و بیش از 10.000 درخت در میادین، بلوارها، معابر و بوستان‌های سطح شهر کاشته می‌شود.   

فرجی در پایان، به این نکته اشاره کرد که حفظ و حراست از درختان موجود، وظیفه ما مسؤولین و تک تک شهروندان است و گفت: همه ما باید جهت توسعه و گسترش  این نعمت  الهی به‌ عنوان یک وظیفه دینی و ملی کوشا باشیم، لذا از شهروندان عزیز درخواست می‌شود چنانچه در منطقه و محله خود با کمبود درخت در عرصه‌های سبز روبرو هستند، از طریق سامانه 137 به مدیران شهری اطلاع دهند تا با برنامه ریزی و اولویت سنجی در جهت کاشت درخت اقدام شود.