.

جزئیات خبر

اولین جلسه شورای اداری شهرداری ملایر در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

روابط عمومی شهرداری ملایر
664
1401/01/23
اولین جلسه شورای اداری شهرداری ملایر در سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

اولین جلسه شورای اداری شهرداری ملایر در سال ۱۴۰۱ با حضور شهردار ملایر، معاونین، روئسای سازمان‌ها و مدیران و مسؤولین واحدها در محل جلسات شهرداری ملایر برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست مجید فرجی شهردار ملایر برگزار گردید مسائل و مشکلات شهری، شهروندی و واحدهای شهرداری در تمامی زمینه ها مورد بحث و برسی قرار گرفت.

مجید فرجی ضمن تشکر از زحمات پرسنل شهرداری جهت عملکرد مناسب واحدها، خواستار ارائه گزارش عملکرد حاضرین در جلسه شد و مسؤولین واحدها ضمن ارائه گزارش خود مسائل و مشکلات واحد مربوطه و همچنین برنامه های جاری و آتی را به حاضرین و شهردار عنوان نمودند.

در این جلسه شهردار ملایر ضمن برسی مطالب ارائه شده بر تسریع در اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف تأکید نمود و از شهرداری خواست تا برنامه ریزی دقیق در زمینه ی اجرای برنامه ها و مرتفع ساختن مسائل و مشکلات مربوطه و عملکرد مطلوبتر از قبل، موجبات رضایتمندی شهروندان و در نتیجه رضای خدا را فراهم سازند.

فرجی در ادامه خاطر نشان کرد هدف اصلی خدمت ما جلب رضایت ارباب رجوع است چرا که بدون مشارکت و جلب رضایت شهروندان فهیم ملایر، هیچ فعالیت و خدمتی مؤثر و مفید واقع نخواهد شد، لذا همکاران ما در شهرداری، توجه به این اصل مهم را باید الگو و سرمشق فعالیت های خود قرار دهند.