.

جزئیات خبر

خبر خوش برای تاکسیرانان فاقد بیمه

روابط عمومی شهرداری ملایر
369
1401/03/04
خبر خوش برای تاکسیرانان فاقد بیمه

با در نظر گرفتن اولویت، تاکسیرانانی که مشمول قوانین بیمه می باشند، از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و بار شهرداری ملایر، جهت بیمه شدن به اداره ی تأمین اجتماعی معرفی می گردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر ، محمد لطفی، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و بار، اعلام کرد طی پیگیری های به عمل آمده و مذاکرات انجام شده با مسؤولین اداره تأمین اجتماعی در خصوص بیمه ی تاکسیرانان و رانندگان درون شهری، روز یکشنبه در محل ساختمان اداری این سازمان، جلسه ای  با حضور معاونت اداره ی تأمین اجتماعی ملایر و کارشناس مسؤول بیمه ی تأمین اجتماعی برگزار شد و مقرر گردید با عنایت به مجوز جایگزینی افراد، اقدامات اولیه جهت بیمه شدن رانندگان تاکسی انجام پذیرد.

 لطفی افزود: در این خصوص مقرر گردید سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و بار،  لیست کلیه مالکین تاکسی و رانندگان واقعی و فعال و همچنین لیست رانندگان کمکی تاکسی هایی که غیرفعال می باشند را جهت بررسی بیشتر و مکاتبه و مذاکره با استان، به اداره تأمین اجتماعی ارائه نماید.

 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و بار، بیان کرد: با هماهنگی این سازمان، نسبت به قطع شدن بیمه ی آندسته  از رانندگان کمکی که واقعاً غیر فعال هستند و در صنوف دیگر مشغول به فعالیت می باشند و توسط بازرسی اداره تأمین اجتماعی تأیید نشوند، اقدام می گردد و  تاکسیرانانی که می بایست از بیمه برخوردار باشند با در نظر گرفتن اولویت، از سوی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و بار، جهت بیمه شدن و جایگزین شدن به اداره تأمین اجتماعی معرفی می شوند تا از مزایای این بیمه بهره مند گردند.

.