.

جزئیات خبر

حضور همکاران بازرسی استان همدان در شهرداری ملایر

اداره ارتباطات و امور بین الملل
129
1401/04/05
حضور همکاران بازرسی استان همدان در شهرداری ملایر

 همکاران بازرسی استان همدان روز یکشنبه پنجم خرداد ماه  در دفتر شهردار ملایر به منظور بررسی موارد مربوطه با مجید فرجی شهردار ملایر دیدار کردند.