.

جزئیات خبر

فراخوان احداث مرکز معاینه فنی

اداره ارتباطات و امور بین الملل
360
1401/04/26
فراخوان احداث مرکز معاینه فنی

شهرداری ملایر در نظر دارد بر اساس برنامه جامع پنج ساله معاینه فنی به شماره 95/46/324/53543مجوز احداث مرکز معاینه فنی شماره 2 خودروهای سبک ملایر را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ،اطلاعات و توضیحات تکمیلی مربوط به فراخوان و همچنین مدارک مورد نیاز شرکت در فراخوان برای اشخاص حقیقی یاحقوقی (شرکت های خصوصی غیردولتی) به شرح زیرمی باشد:

1. سابقه کاری: سابقه بیمه، ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی الزاماً درحوزه معاینه فنی خودرو

2. مدرک تحصیلی: صرفاً مدرک تحصیلی رشته مکانیک درمقاطع مختلف باارائه ی سابقه کاردرحوزه ی خودرو برای اثبات علم و تخصص شخص.

3.متقاضی می تواند فرد حقیقی با شرکت های فنی مهندسی مکانیک که حوزه فعالیت آن مدیریت راهبردی مراکز معاینه فنی خودروهای بنزینی و دوگانه سوز باشد. (درغیراین صورت مشمول امتیازنمی شود و مجاز به شرکت در فراخوان نمی باشد.)

4.نحوه مالکیت و تاًمین عرصه: ارائه سند رسمی مالکیت و یا اجاره نامه رسمی هولگرام دار (ثبت در سامانه معاملات املاک) با اعتبارحداقل 5 ساله که تاریخ شروع آن قبل ازفراخوان مرحله دوم باشد. (اصل سند مالکیت و یا اجاره نامه در روز بازگشایی پاکت ها جهت کنترل و بازدید همراه شرکت کننده باشد.

تبصره: ماده 8 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو

صدور موافقت اولیه از سوی ستاد معاینه فنی شهرداری ها به متقاضی جهت آغاز عملیات احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک، پس از بررسی نقشه های ساختمانی مربوط به ابعاد زمین، تأسیسات و تجهیزات، ابنیه، سازه، جانمایی سالن و فضاهای اختصاص یافته به رهگذرهای ورودی و خروجی و چیدمان خطوط معاینه فنی که از سوی متقاضی ارائه شده و ضوابط احداث مرکز، شرایط زیست محیطی و ترافیکی و معماری مصوب رعایت شده، صورت خواهد پذیرفت.

5. مدارک تخصصی: صرفاٌ مدارک تخصصی مورد تأیید و در حوزه معاینه فنی خودروهای سبک، ایمنی، زیست محیطی و گازسوز.

6. تعداد خطوط قابل راه اندازی: توسط متقاضیان طبق ظرفیت و متراژملک معرفی شده می باشد.(برای راه اندازی هرخط 1000 مترمربع مورد نیاز می باشد.)

لازم به ذکر است به دلیل اختصاص یک خط به شهر ملایر در صورتجلسه شماره53543/324/46/95 برنامه جامع 5 ساله صرفاً مجوز برای یک خط صادر می گردد.

7. تالیف وترجمه مقاله: ارائه اصل کتاب و مقاله در ضمینه معاینه فنی خودروهای سبک و یا تدوین استانداردها(متقاضی درحال حاضر مدیر مرکز فعال معاینه فنی خودروسبک باشد   10 امتیاز و یا ازکارکنان مرکز باشد 5 امتیاز)

8. دریافت تقدیرنامه: اصل و یا کپی برابر اصل تقدیر نامه از مراجع ذیصلاح درخصوص خدمات معاینه فنی خودروهای سبک(متقاضی درحال حاضر مدیر مرکز فعال معاینه فنی خودروسبک باشد 10 امتیاز و یا ازکارکنان مرکز باشد 5 امتیاز).

9. عضویت در انجمن ها و کمیته ها: تأییدیه عضویت در انجمن و یا کمیته های فعال و دایرخودروهای سبک با تأییدیه حق عضویت و قابل استعلام به انضمام فیش واریزی حق عضویت(متقاضی درحال حاضر مدیر مرکز فعال معاینه فنی خودرو سبک باشد 10 امتیاز و یا از کارکنان مرکز باشد 15 امتیاز).

10. طرح توجیهی مناسب و رزومه کاری مرتبط حاکی از اشراف متقاضی پیرامون معاینه فنی خودروهای سبک.

11. داشتن گواهی موفقیت درآزمون مرتبط به دستورالعمل ها، قوانین و مقررات و آیین نامه معاینه فنی خودروهای سبک.

12.تعداد مهندسین مکانیک: به دلیل سهمیه یک خط برای شهر ملایر صرفاً 2 تا 3 نفر مهندس مکانیک برای یک خط کافیست. ضمناً کپی برابراصل مدرک تحصیلی مهندس به همراه تعهدخدمت محضری به متقاضی حقیقی یا حقوقی شرکت کننده درفراخوان در روز فراخوان ارائه گردد.

13. موقعیت جغرافیایی زمین: به متراژ زمین و اختصاص قسمتی از مساحت زمین به فضای سبز ضمن تأمین فضای انتظارخودروها با توجه به موقعیت جغرافیایی تجاری ملک حداقل متراژ زمین 1000 متر می باشد.

14. تعهد برای تجهیزمرکزبه تمام تجهیزات مندرج دردستورالعمل ماده3که متقاضی باید برای هریک از تجهیزات 7گانه به طور جداگانه در روز فراخوان تعهد محضری ارائه دهد و پیش فاکتورهای خرید معتبر و قابل استعلام را ضمیمه تعهدنامه نماید همچنین متراژ ملک معرفی شده می بایست ظرفیت ساخت و تأسیس سوله های مورد نیاز جهت انجام خدمات 7گانه و نصب تجهیزات مندرج دردستورالعمل ماده 3 را دارا باشد. در غیر این صورت هیچ گونه امتیازی به شرکت کننده در روز فراخوان تعلق نمی گیرد.

توضیحات:

1. ارائه اصل تمام مدارک و یا کپی برابر اصل الزامی می باشد.

2. برای دریافت امتیاز هریک از بندهای قید شده دارای وعده و تعهد ارائه تعهد محضری فاکتورخرید و یا پیش فاکتور معتبر الزامی می باشد.

3. با توجه به آگهی فراخوان برای احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک فقط سوابقی که درخصوص فعالیت در حوزه معاینه فنی خودروهای سبک در سراسر کشور صورت گرفته (سابقه بیمه، مدارک تخصصی، تالیف مقاله، دریافت تقدیرنامه، عضویت درانجمن ها و...) مورد قبول می باشد.

4. درصورت عدم ارائه مدارک فوق در روزبازگشایی برای هیچ یک ازمتقاضیان استثنا قائل نشده و هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد و از پذیرش مدارک بعد از روز بازگشایی جداً معذوریم.

5. لازم به ذکراست متقاضیان مکلفند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1401/04/30 پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری ملایر واقع در خیابان شهدا ساختمان مرکزی شهرداری تحویل نماید. همچنین زمان بازگشایی پاکت های واصله در روز سه شنبه 1401/05/04 رأس ساعت 10 صبح دردفترکار شهردار محترم می باشد.

تبصره: کلیه ابهامات موجود در این آگهی بر اساس استناد به دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو انجام خواهد شد.

پیشنهادات ارسالی، توسط ستاد معاینه فنی شهرستان و با هماهنگی شهرداری بررسی شده و نتیجه متعاقباً اعلام می گردد.

6. متقاضیان محترم جهت دریافت فایل شرایط شرکت در فراخوان و اطلاع از ارائه اسناد و مدارک لازم می توانند از تاریخ 1401/04/01 به سایت malayer.ir شهرداری ملایر  مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد معاملات و مناقصات شهرداری مراجعه نمایند.