.

جزئیات خبر

یک دوره مسابقه شطرنج ریتد سریع توسط شهرداری ملایر برگزارگردید

روابط عمومی
197
1401/06/06
یک دوره مسابقه شطرنج ریتد سریع توسط شهرداری ملایر برگزارگردید

به مناسبت هفته دولت و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر یک دوره مسابقه شطرنج ریتد  سریع در محل بوستان تاریخی سیفیه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر این مسابقات با شرکت ۱۰۹ نفر شرکت کننده از 7 استان کشور شامل استان های همدان، مرکزی، کرمانشاه، لرستان، کردستان، قم و تهران در نه دور، به روش «سویسی» برگزار گردید.

در پایان این دور از مسابقات، هرسه نفر اول دوم وسوم از استان مرکزی، نفر اول ریتینگ زیر  ۱۷۰۰ از ملایر، نفر اول ریتینگ زیر ۱۵۰۰ از ملایر، نفر اول ریتینگ زیر ۱۳۰۰ از قم، نفر اول ریتینگ زیر ۱۱۰۰ از کرمانشاه، نفر اول پیشکسوتان از کرمانشاه، نفر اول بانوان از ملایر، نفر دوم ریتینگ زیر ۱۷۰۰ از ملایر نفر دوم ریتینگ زیر ۱۵۰۰از مرکزی، نفر دوم ریتینگ زیر ۱۳۰۰از ملایر و نفر دوم ریتینگ زیر ۱۱۰۰ از کرمانشاه انتخاب گردیدند.

اسامی نفرات برگزیده این مسابقات که به مدیریت محمد قنایی، رئیس هیأت شطرنج ملایر و به سرداوری امید فراهانی از شهر اسد آباد برگزار گردید، به این شرح می باشند:

نفر اول  آقای امیر محمد حمیدی

نفر دوم آقای رضا سعیدی

نفر سوم خانم شقایق دلشاد

نفر اول ریتینگ زیر ۱۷۰۰ آقای رضا ایزدمهر

 نفر اول ریتینگ زیر ۱۵۰۰ آقای ایرج نوروزی

نفر اول ریتینگ زیر ۱۳۰۰ آقای آیت مرجانی

 نفر اول ریتینگ زیر ۱۱۰۰ آقای حسین آزاد

 نفر اول پیشکسوتان آقای علی اکبر سجادی پور

نفر اول بانوان خانم حدیث نوری

نفر دوم ریتینگ زیر ۱۷۰۰ آقای سبحان رنجبر

نفر دوم ریتینگ زیر ۱۵۰۰ آقای منوچهر رباط میلی

نفر دوم ریتینگ زیر ۱۳۰۰ آقای محمد جواد میرزایی

 نفر دوم ریتینگ زیر 1100 آقای امیر علی ارجمندی