.

جزئیات خبر

برگزاری جلسه هم اندیشی با مجمع امور صنفی و نمایندگان اصناف

م
301
1397/10/16
برگزاری جلسه هم اندیشی با مجمع امور صنفی و نمایندگان اصناف

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر این جلسه جهت هم اندیشی و اخذ انتقادات و پیشنهادات اصناف  در خصوص مسائل مختلف شهری برگزار و علی رحیمی رئیس مجمع امور صنفی ملایر ضمن تشکر از تشکیل این  جلسه توسط شهرداری نسبت به بیان دیدگاههای خود در خصوص خواسته اصناف جهت دو طرفه کردن خیابان خیام و جمع آوری جدول وسط خیابان شهید وفایی شد ودر ادامه توسط مدعوین مسائلی در خصوص سد معبر، نظافت شهری، آسفالت معابر، جدول کشی و پیاده رو سازی مطرح که شهردار ملایر پاسخ آنها را داد.

شهردار ملایر در خصوص ورود گردشگر به ملایر با توجه به این که ملایر شهر ملی منبت و شهر جهانی انگور است گفت  نیاز به آماده کردن زیر ساختهای آن داریم و  اعلام نمود هرکسی که قصد ساخت هتل و هتل آپارتمان را دارد شهرداری به آنها پروانه ساخت رایگان می دهد.

یکی از مسائل مهمی که توسط حضار مطرح شد بحث جمع آوری مغازه های ضایعاتی در بلوار شهید تاجوک، خیابان شهید نصیری و خیابان طالقانی و همجواری آنها با فروشگاههای مواد غذایی بود که برای شهروندان ومالکین مجاور آنها ایجاد مزاحمت می کند که  شهردار ملایر در جواب از ساماندهی آنها خبرداد و گفت که به آنها تا دو ماه بعد از عید فرصت داده شده تا در مکانی خارج از با فت شهر ساماندهی شوند و ملکی مشخص شده که در حال توافق با مالک آن هستیم که این ملک جهت مشاغل مزاحم مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

در پایان قرار شد جلسه بعدی به زودی بامجمع امور صنفی در خصوص مسائل فی مابین برگزار گردد.

...

...

...