.

جزئیات خبر

جهان شهر ملایر سبزتر از همیشه

روابط عمومی
101
1401/08/24
جهان شهر ملایر سبزتر از همیشه

به همت سبزبانان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملایر طرح «جای درختان شهر را خالی نخواهیم گذاشت» برای سومین سال متوالی با هدف افزایش سرانه فضای سبز، جایگزینی درختان خشک و شکسته شده و رفع کمبودهای فضای سبز شهری با کاشت نهال در بلوارها و بوستان‌های سطح شهر انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر، مجید فرجی شهردار ملایر با بیان اینکه توسعه و گسترش فضای سبز شهری نقش بسزایی در ارتقای منظر شهری و سلامت شهروندان دارد، گفت: کاهش بارندگی‌ها، وقوع خشکسالی‌های پیاپی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی از جمله موارد محدود‌کننده گسترش فضای سبز در شهرها محسوب می‌شود و اجرای اين طرح علاوه بر افزايش سرانه فضای سبز و ارتقاء سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای سبز شهری موجب كاهش آلودگی هوا و طراوت شهر نیز خواهد شد.

فرجی افزود: با این که شهرداری ها وظیفه توسعه و گسترش فضاهای سبز شهری را به عهده دارند، اما به منظور توفیق بیشتر در این زمینه، مشارکت و همراهی شهروندان امری ضروری است و تلاش می‌کنیم با توسعه فعالیت‌ها در زمینه آموزش شهروندی و آگاهی بخشی و توانمند‌سازی شهروندان جهت مشارکت در نگهداری از عرصه‌های سبز شهری، دارایی های سبز شهرمان را حفظ کنیم.

شهردار ملایر به کاشت درختان مقاوم به کم آبی و متناسب با شرایط اقلیمی ملایر اشاره کرد و بیان داشت: کاشت نهال در قالب طرح «جای درختان شهر را خالی نخواهیم گذاشت» از اواسط مهرماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت و بیش از ۱۲۰۰۰ درخت و درختچه در میادین، بلوارها، معابر و بوستان‌های سطح شهر کاشته می‌شود.