.

جزئیات خبر

اقدامات اجرایی در راستای توسعه، بهسازی و مناسب سازی بهشت هاجر

409
1397/11/11
اقدامات اجرایی در راستای توسعه، بهسازی و مناسب سازی بهشت هاجر

با بررسی های کارشناسی و با توجه به گسترش روز افزون فضای بهشت هاجر پس از بازدید شهردار و معاونت امورزیربنایی و شهرسازی دستورات لازم در راستای توسعه معابر ابلاغ گردید.

نقشه برداری لازم از معابر فوق صورت پذیرفته و اقدام اجرایی در راستای توسعه معابر شروع و بیش از نیمی از کار انجام گردیده است.مقرر شد پس از جدول کشی و احداث معابر جدید زیرسازی و روسازی آسفالتی نیز انجام گردد.یکی دیگر از اقداماتی که در بهسازی بهشت هاجر مورد توجه قرار گرفته است مناسب سازی مسیرهای دسترسی به قطعات جهت افراد کم توان جسمی و حرکتی و جانبازان گرامی می باشد.