.

جزئیات خبر

اصلاح ورودی شهر ملایر(ورودی جاده گلوشجرد)

713
1397/11/12
اصلاح ورودی شهر ملایر(ورودی جاده گلوشجرد)

یکی از نقاط حادثه خیز شهر ملایر که سبب بروز حوادث ناگواری شده بود وروردی شهر از جاده گلوشجرد می باشد.

در این باره مهندس مجید فرجی معاون امورزیربنایی،شهرسازی و حمل و نقل شهری شهرداری ملایرعنوان نمود: هرگونه اقدام اجرایی در خصوص مسائل حمل و نقل و ترافیک مستلزم دریافت مجوز شورای ترافیک شهرستان می باشد.پس از بررسی های لازم و کارشناسی در خصوص نقطه ی حادثه خیز فوق،شهرداری مستندات لازم را به شورای ترافیک ارسال و این نقطه به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز شهر ملایر به تایید رسید و مقرر گردید شهرداری طرح لازم در راستای اصلاح این نقطه را ارائه نماید.طرح لازم با همکاری مهندس مشاور تهیه و به تایید شورای ترافیک رسید و مقرر گردید شهرداری با همکاری ادارات مرتبط اقدام اجرایی لازم را انجام دهد.همچنین مقرر شد مشکل روشنایی محل فوق با همکاری اداره برق ملایر مرتفع گردید.

لازم بذکر است اصلاح هندسی نقطه فوق صورت پذیرفته و در مرحله زیر سازی و روکش آسفالت می باشدواعتبار لازم جهت اصلاح نقطه فوق از منابع داخلی شهرداری می باشد