.

جزئیات خبر

137 سامانه همیشه پاسخگو

151
1397/11/13
137 سامانه همیشه پاسخگو

در هنگام تماس با 137 به نکات زیر توجه کنید!

1-  تعیین نشانی دقیق و نوع موضوع درخواست مورد نظر، قبل از تماس.
2-
به خاطر سپردن نام  کارشناس ثبت پیام.
3-
برخورد شایسته و برازنده یک شهروند فهیم و مسئول در هنگام مکالمه.
4-
توجه کامل به سوالات کارشناس ثبت پیام و پاسخ کوتاه، لازم و کافی به سوالات.
5-
یادداشت نمودن کد پیگیری پیام، جهت اطلاع از نتیجه انجام درخواست.

کلیه خدمات شهرداری که به عنوان پیام و درخواست از سوی شهروندان به سامانه 137 مطرح می‌گردد رایگان و بدون هزینه می‌باشد