.

جزئیات خبر

آغاز عملیات اجرایی ساماندهی سد معبر درخیابان شهید وفایی

اداره ارتباطات
2074
1398/06/06
آغاز عملیات اجرایی ساماندهی سد معبر درخیابان شهید وفایی

با توجه به وضعیت نا مناسب پیاده رو ها ی خیابان شهید وفایی و همچنین استقرار تعداد زیادی از چرخهای طوافی در حاشیه میدان عارف و با عنایت به مزاحمتهای ایجاد شده برای عابرین، شهرداری ملایر ضمن نصب بنر و اخطار به کسبه متخلف در این محور عملیات اجرایی طرح ساماندهی سد معبر در این خیابان را از تاریخ 20/5/98 آغاز نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مجتبی داوری معاون خدمات شهری شهرداری ملایر ضمن اعلام این خبر افزود در این طرح قرار است کلیه کسبه محترم این خیابان نسب به جمع آوری اجناس مورد فروش خود ازسطح پیاده روها اقدام  و از اشغال معابر خودداری نمایند وکلیه چرخهای طوافی و دستفروشان نیز به بازار چه میوه و تره بار جدید (میدان عارف) منتقل شوند.

 داوری افزود شهرداری در نظر دارد نسبت به رونق بخشیدن به این بازارچه اقدام نموده و برای زیبا سازی این محوطه اقدام لازم را بعمل آورد.

معاون خدمات شهری شهرداری ملایر با بیان این که تعدادی از واحد های صنفی این خیابان به دلیل عدم رعایت مقررات و ایجاد سد معبر پلمپ گردیده اند گفت از کلیه کسبه محترم این خیابان تقاضا می شوند به منظور جلوگیری از هرگونه بی نظمی دراین محور ودرراستای ایجاد رفاه و آسایش عابرین پیاده و سواره از اشغال معابر خودداری کرده و با مأمورین شهرداری همکاری نمایند.