.

جزئیات خبر

محوطه بتني اطراف درختان چنار بوستان تاريخي سيفيه جمع‌آوري شد

روابط عمومی
1985
1398/07/08
محوطه بتني اطراف درختان چنار بوستان تاريخي سيفيه جمع‌آوري شد

به همت سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري ملاير و با توجه به اهميت درختان قديمي چنار بوستان تاريخي سيفيه، محوطه بتني اطراف درختان چنارجمع‌آوري و تبديل به باغچه شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر، رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداری ملایر با اعلام اين خبر گفت: درختان چنار با داشتن ويژگیهاي منحصر به فرد نظير قامت استوار، شاخه‌هاي موزون، تاج پهن و سايه گسترده، مناظر و چشم‌ اندازهاي زيبايي ايجاد كرده اند و به‌ عنوان يكي از عوامل مهم و مؤثر در فضاي سبز محسوب مي‌شوند. وجود درختان چنار كهنسال در اغلب خيابان‌هاي شهر نيز بيانگر قدمت تاريخي استفاده از اين درخت در ايجاد فضاي سبز شهري مي‌باشد.

 

بهرامي افزود: متأسفانه در سال‌هاي اخير درختان چنار دچار مسأله ی خزان زودرس شده و سرسبزي و طراوت خود را خيلي زود از دست مي‌دهند و در پي آن چهره خيابانها و بوستانها بسيار ناخوشايند و نامطلوب مي‌شود. وي گفت: تاکنون  نظريات مختلفي در اين خصوص مطرح گرديده است كه از جمله مهمترین آنها مي‌توان به گرم شدن تدريجي كره زمين، كمبود آب در تابستان، آهكي بودن خاك، كمبود عناصرغذايي، عدم تهويه خاک، بيماري‌هاي قارچي و آفات اشاره کرد.

 

رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري گفت: در اين راستا و با هدف بهبود تهويه خاک، افزايش مواد غذايي و نفوذ بهتر و بيشتر آب در خاک، اين سازمان اقدام به جمع آوري محوطه ی بتني اطراف درختان چنار بوستان تاريخي سيفيه نمود.

 

بهرامي در پايان گفت: چالکود زمستانه و محلول‌پاشي درختان چنار با  عناصر ريزمغذي نيز طي دو مرحله در بهار سال جاري انجام شده است که اميدواريم شاهد بهبود وضعيت درختان در آينده نه چندان دور باشيم.