.

سکونتگاه باستانی زیر زمینی شهر سامن

این مجموعه سکونت گاهی در زیر معابر اصلی  و منازل مسکونی در مرکز شهر ستان واقع شده است. این اثر باستانی  تماماً در دل سنگ خارا (گرانیت)  حفر شده و شامل معابر و تونل های ارتباطی است که به اتاق های متعددی منتهی می شود. در داخل این اتاق ها  تعداد زیادی  اسکلت انسانی و ظروف سفالی به چشم می خورد ، همچنین در کناره دیوار های این اتاق ها سکو های یکپارچه ای از سنگ تراشیده شده که محل قرار دادن اجساد ،اشیاء ویا لوازم زندگی بوده است. این مجموعه قابل مقایسه با گور دخمه های اشکانی می باشد اما در مورد قدمت دقیق آن  تا انجام کاوش ها و بررسی های باستان شناسی ، نمی توان اظهار نظر قاطعی نمود. لیکن  بر ما آشکار گردیده که تا اواسط دوره اسلامی( ایلخانی) مورد استفاده بوده است . از نظر وسعت ، این اثر  تمام بخش مرکزی شهر سامن را در بر می گیرد که البته انشعاباتی به بیرون  از این منطقه نیز گزارش شده است.

مناطق گردشی
سکونتگاه باستانی زیر زمینی شهر سامن
باغ تاریخی سیفیه
موزه ملایر (خانه لطفعلیان )
مسجد تاریخی عاشورا
بازار ملایر
بابا حسین