.

مسجد تاریخی عاشورا

مسجد عاشورا در خیابانی به همین نام  در محدوده مرکزی ملایر توسط مرحوم مهدی مهدوی ساخته شده است. قدمت مسجد افزون بر یکصدو پنجاه سال است . شبستان مسجد به صورت چهار طاق تویزه ای ساخته شده  و دارای 13 طاق است که بر روی 8 ستون آجری  چهار گوش در مرکز  و تعدادی نیم ستون در پیرامون شبستان  استوار گردیده، در طاق مرکزی  شبستان  از آجر کاری استفاده شده که با دیگر طاق های بنا متفاوت است. در داخل شهر ملایر دو مسجد دیگر به نام های مسجد حاج قاسم(واقع در خیابان شهید طلوعی ) و مسجد پارک ( در محدوده پارک سیفیه ) وجود دارد که  هر دو مربوط به دوره قاجاریه هستند.

مسجد عاشورا در تاریخ 1379/12/15  به شماره 3373 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسده است.

مناطق گردشی
سکونتگاه باستانی زیر زمینی شهر سامن
باغ تاریخی سیفیه
موزه ملایر (خانه لطفعلیان )
مسجد تاریخی عاشورا
بازار ملایر
بابا حسین