.

موزه ملایر (خانه لطفعلیان )

موزه ملایر (خانه لطفعلیان )

در خيابان شهید مصطفي خميني ملاير خانه اي قديمي وجود دارد كه بخشي از يك مجموعه سكونت گاهي بيادگار مانده از دوران قاجار است. سازنده و مالك اوليه خانه مر حوم محسن مصدقي معروف به مصدق الممالك بوده ودر عصر فتحعليشاه قاجار به واسطه رابطه خويشاوندي كه با دربار داشته با بهره گيري از معماران زبده آن دوره اقدام به ساخت اين مجموعه نموده است. بخش هاي سه گانه مجموعه عبارتنداز :

اندروني - حسينيه واصطبل خانه.

 خانه فعلي حسينيه اين مجموعه بوده كه بعد ها توسط مر تضي خان لطفعليان خريداري شده وكاربردي مسكوني يافته است. اين منزل در دو طبقه ساخته شده سقف طبقه همكف پوشيده از طاق آجري زيباست وپوشش طبقه فوقاني آن بصورت مسطح با تير چوبي است.

 زيباترين بخش اين بنا حوض خانه است كه با طاق نماهاي زيباي آجري به شيوه چهار بخشي پوشيده شده است. جريان آب قنات و وجود دو حوض سنگي در كف هوا و فضاي بسيار خنك و فره بخشي را جهت گذر از گرماي تابستان براي ساكنين ايجاد كرده است. از ديگر ويژگي هاي اين بنا تز ئينات لمبه كوبي چوبي در سقف طبقه اول و وجود درهاي ارسي با شيشه هاي الوان است. اين بنا در تاريخ 1380/12/19 به شماره 4892به ثبت آثار ملي ايران رسيده است

مناطق گردشی
سکونتگاه باستانی زیر زمینی شهر سامن
باغ تاریخی سیفیه
موزه ملایر (خانه لطفعلیان )
مسجد تاریخی عاشورا
بازار ملایر
بابا حسین