.

اداره املاک و مستغلات

اداره املاک و مستغلات

رئیس اداره: فرهاد قدسی

شرح وظایف اداره  املاک و مستغلات

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات.
 • حفاظت، تعمیر و نگهداری املاک و مستغلات و اراضی شهرداری و به طور کلی مدیریت املاک در اختیار شهرداری.
 • نظارت بر تهیه شناسنامه املاک شهرداری و ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعات املاک شهرداری و آلبوم های موقعیت املاک و اراضی شهرداری
 • اقدام برای ثبت رسمی مالکیت شهرداری بر مستغلات متعلق به شهرداری و نگهداری اسناد آنها
 • کنترل توافق نامه های تملک اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی.
 • نظارت بر امور کارشناسی املاک بر اساس ماده 8  و ماده 9 نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی
 • هماهنگی و نظارت لازم بر تعیین ارزش اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی و املاک معوض.
 • ارتباط با سازمانها و نهادهای دیگر جهت هماهنگی واگذاری و فروش زمین
 • اقدام برای تفکیک اراضی یا اخذ مجوز تغییر کاربری با رعایت ضوابط و صرفه و صلاح شهرداری
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت شناسایی و حفظ و ثبت اموال غیرمنقول اختصاصی و عمومی شهرداری
 • پیگیری جهت تامین املاک برای شهرداری
 • تعامل با سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و شناسایی ملک های بزرگ و مناسب جهت تفکیک و معوض و یا سرمایه گذاری و توافق با مالکین و خرید زمین
 • نظارت بر اجرای تبصره 4 ماده واحد قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها
 • نظارت بر اجرای تبصره 6 ماده واحد قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها
 • نظارت بر اجرای ماده11 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی
 • نظارت بر اجرای ماده45 مبنی بر اصلاح اسناد طبق طرح های مصوب (تفصیلی و جامع)
 • نظارت بر انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی
 • نظارت بر پرونده های تملکی انجام شده از لحاظ صحت عملیات واگذاری معوض و تعیین وضعیت دقیق املاک تخصیص یافته به عنوان معوض و تهیه گزارش موارد تخلف احتمالی
 • نظارت بر افراز، تجمیع، تفکیک، خرید توافقی و انجام سایر تشریفات ثبتی مورد نیاز .
 • پاسخ به استعلامات دریافتی از حوزه های مختلف شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی.
 • نظارت بر ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری( نظایر سرویسهای بهداشتی عمومی، پارکها و فضای سبز، آرامستانها، میادین و ...)
 • نظارت و رسیدگی به اعتراضات مراجعین در زمینه توافقات بعمل آمده و پیگیری در زمینه کمبودها و نواقص زمینهای واگذاری
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه مربوط
 • واگذاری و نقل و انتقال رسمی املاک معوض به معوض بگیران
 • مدیریت و ساماندهی اراضی تصرفی عدوانی و اسکان غیررسمی مهاجرین در بافت های نامناسب واقع در محدوده و حریم شهر با رعایت مقررات مربوطه.
 • عرضه و واگذاری املاک یا اراضی آماده سازی شده در جهت اهداف شهرداری.
 • بررسی، کنترل و نظارت بر مراحل تفکیک و آماده سازی اراضی شهر در کمیسیون فنی مربوطه.
 • بررسی،کنترل و پیگیری نقشه های تفکیکی ارسالی از اداره راه و شهرسازی و ایجاد هماهنگی لازم با حوزه های مرتبط در شهرداری
 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.